Przejdź do treści
Strona główna » Najchętniej drobiazg

Najchętniej drobiazg

#NAJCHĘTNIEJ_DROBIAZG / #nAJCHĘTNIEJ_BYM…

Pierwsza
akcja pożytku publicznego
w Najchętniej!

  • prowadzona z intencją poszerzania dostępu do dóbr kultury oraz promowania uczestnictwa w życiu kulturalno-artystycznym;
  • Fundacja dokonuje zakupu legalnych dóbr kultury
    (książek, muzyki, filmów, biletów wstępu…);
  • by je otrzymać, wystarczy wysłać List z Marzeniem na adres e-mail: mlask[małpa]kawiarnianajchetniej.pl;
  • szczegółowe zasady otrzymywania Drobiazgów, a także wzór Listu, zawiera Regulamin akcji:

Stała:

Prowadzona od momentu ogłoszenia
aż do ostatniego dnia działalności Fundacji!

Bezpłatna:

Uczestniczki i Uczestnicy nie ponoszą żadnych kosztów – Kawiarnia Najchętniej zajmuje się zakupem dóbr kultury, a także opłaceniem ich przesyłek.

Dla Wszystkich,
bez wyjątków!

Nie tworzymy “progów wejścia” – ekonomicznych ani tematycznych. Jedynym ograniczeniem jest dostępność środków, które wypracowujemy w działalności gospodarczej.

Czy to działa? Tak piszą o nas osoby, które skorzystały!

(Nie wszyscy decydują się ujawnić, i szanujemy każdą taką decyzję! Jednocześnie, szczególnie dziękujemy za te relacje!)

Skip to content