Przejdź do treści
Strona główna » Legendy sportu | FAQ

Legendy sportu | FAQ

Czy zawartość programu może być modyfikowana pod kątem szczegółowych potrzeb zgłoszonych przez Klub lub Akademię?

Tak. Uważamy, że jakościowy i skuteczny proces dydaktyczny powstaje zawsze
w dialogu między twórcami szkolenia, instytucją zamawiającą a Uczestniczkami / Uczestnikami szkolenia. Serdecznie zapraszamy do kontaktu.

Czy główny program “Legendy sportu” oraz moduły dodatkowe można zrealizować jednego dnia?

Nie polecamy takiego rozwiązania mimo, że wydaje się wykonalne logistycznie.
W procesie uczenia się odpoczynek jest tak samo ważny, jak udział w zajęciach.

Czy podana cena szkolenia to suma brutto czy netto?

Fundacja nie jest płatnikiem podatku VAT, zatem do podanej ceny szkolenia nie zostanie doliczony podatek (brutto = netto). 

Czy podana cena szkolenia jest sumą ostateczną?

Zdecydowanie tak. Dojazd oraz ewentualne zakwaterowanie Prowadzących są ujęte w cenie szkolenia.

Czy Fundacja wystawia faktury?

Oczywiście. Wszystkie formalności związane z rozliczeniem z Prowadzącymi są po stronie Najchętniej.

Z Fundacją skojarzone są dwa adresy strony www: kawiarnianajchetniej.pl i najchetniej.org. Czy to ta sama organizacje?

Tak. Najchętniej przechodzi właśnie proces rebrandingu, z “Fundacji Kawiarni Najchętniej” stając się (powoli) “Fundacją Najchętniej”. Aktualizacja wpisu w KRS i prace nad nową komunikacją zewnętrzną są w toku.

Deklarujecie, że 20% zysku z każdego przeprowadzonego szkolenia zostanie przekazane na realizację projektów pożytku publicznego. Jakie to projekty?

W tej chwili Najchętniej prowadzi dwie stałe akcje pożytku publicznego:

a) Najchętniej Drobiazg – program udostępniania kultury i sztuki
Więcej informacji na stronie: https://kawiarnianajchetniej.pl/drobiazg/ 

b) Festiwal Wizji w Wierzbicy – coroczny festiwal i plener artystyczny współorganizowany z Fundacją im. Leonardy i Gustawa Kiwerskich Dwór Kultury (KRS: 0000720398) w Gminie Rudnik na Lubelszczyźnie. Podczas każdej edycji Festiwalu odbywa się Letnia Akademia Festiwalu Wizji – cykl bezpłatnych zajęć artystyczno-rozwojowych dla dzieci i młodzieży.
Więcej informacji na stronie: http://festiwalwizji.pl/ 

Skip to content